Nederlands tandartsenblad

Twintig keer per jaar geeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) dit blad uit. De lezersgroep bestaat uit tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Voor veel van deze twintig edities maak ik foto's voor het cover, de interviews, een enkele rubriek en bedrijfspresentatie.